تبلیغات
بدون عنوان... - ...

بدون عنوان...

بخون و رد شو...

...


از دیروز صب تا هفت صب امروز بیمارستان بودم

مامانبزرگم حالش خوب نبود

ی بار عمل قلب باز انجام داده ولی...

الان..بازم گفتن دوتا از رگاش مشکل داره...

یکیش گرفته...یکیشم تنگ شده... :(

نمیذاشتن من برم..

ولی خوب بود که من رفتم...

مامانبزرگم منبع ارامشه.. :)

سیده و مومن..

نمیدونم ولی من لفظ مومنو واسه هرکسی ب کار نمیبرم

به نظرم ادامایی که دینو قبول دارن سه جورن..یامعتقدن یامذهبی ان ویام مومن ک تو تقسیمبندی من بالاترین درجه رو داره!

چقد دیشب بد بود...خودکشی...بودن من تو همون اتاق...و تنه خوردن از اون پسر البته با مرض

راحت خودشو میتونس کنترل کنه ولی نکرد

بیشعور... :|

روزم باطل شد چون بعد اذان حالم به هم خورد :/

-اوضاع خونه ارومه..داداشمم رفته دیروز...و...

منم خوبم


[ 24 خرداد 95 ] [ 11:34 ] [ فاطمه ] [ cm() ]