تبلیغات
بدون عنوان... - ینی چی اخه...

بدون عنوان...

بخون و رد شو...

ینی چی اخه...

باید قبول کنیم نمیشه همیشه جدی بود...

جدی بودن بعضی وختا لازمه ولی واسه اینکه حالمون خوب شه گاهی باید مسخره باشیم :))

ینی فقط منتظرم یه روزی بیاد ک یه سری از دغدغه هام رفع شه...خدایا ینی میشه؟؟

ولی امروز روزه خوبی بودا..اصا همه خوب بودن..همه..

باداداشم صب کلی خندیدم..خخ..

یکی ام خوشحالم کرد خیلی..

بازم ازش ممنونم..

باحدیث کلی خوش گذش..

اصن روز خوبی بود کلا..

روزای بد یاد بگیرین//

+ هیچ وخت ، هیچ وخت نمیخوام سعی کنم یه جوری رفتار کنم

ک بعدا از خودم بپرسم ک این آدم خودم بودم یا یکی دیگ...

++ این هفته سرم شلوغه...

کنکور بدجور کلافم کرده نمیتونم بنویسم...

شایدم نوشتماا

اصن چی شد ک من دوباره نوشتم؟/شایدم ب خاطر....^_^
[ 18 اردیبهشت 95 ] [ 23:12 ] [ فاطمه ] [ cm() ]