تبلیغات
بدون عنوان... - ع ا ش ق

بدون عنوان...

بخون و رد شو...

ع ا ش ق


پرهیز از نگاه کردن

به کسی که شوق دیدنش

کلافه ات کرده

تردید مبهمی را به یقینی روشن

تبدیل می کند

عاشق شده ای...
[ 22 خرداد 95 ] [ 01:42 ] [ فاطمه ] [ cm() ]