تبلیغات
بدون عنوان... - اووفف

بدون عنوان...

بخون و رد شو...

اووفف

بین هفت میلیارد آدم قراره ب کجا برسم؟


اصا چقد دنیای من میتونه ب خودم وابسته باشه چقد ب بقیه؟

نمیدونم چی میشه...


کجا باید این یه ذره امید تبدیل بشه ب یه امید بزرگتر...


کی میتونم اون نفس راحتی ک همش انتظارشو میکشمو بکشم...


+ خدایا فقط اون آرزوی همیشگیم یادت نره لدفن...همون ک از بچگی همیشه بهت میگم :))


خدایا یکی از ارزوهامم ک میدونی؟؟اره همون.....نمیدونم اسمشو چی بذارم..


اخه منکه نمیدونم چ حسیه....


++ حالم خوبه...با یه عالمه حس خوب ب درسا....دوس دارم دید دوس داشتنی تری داشته باشم...[ 16 اردیبهشت 95 ] [ 15:06 ] [ فاطمه ] [ cm() ]