تبلیغات
بدون عنوان... - هیییی

بدون عنوان...

بخون و رد شو...

هیییی


داداشم در مقابل هق هقای خاهرکوچولوش تو تلفن میگه..

اجی قول میدم بهت همه چی درس شه..

ومن همچنان گریه میکنم...

میدونم داداشمم دل نازکه و جون کند تا گریه نکنه در مقابل اشکام...

میگه قول منو قبول نداری؟ میگه من بهت قول میدم...

فقط تو برو درستو بخون...تو فقط درس بخون..

منم واسه اینکه بیشترازین اذیتش نکنم تو غربت..

گفتم باشه و خدافظی کردم...

اخه داداشی من...چیکا میخای بکنی اخه...

چه قولی داری میدی ب من

من بچه ام مگه...

هوووفف...
[ 20 خرداد 95 ] [ 01:12 ] [ فاطمه ] [ cm() ]