تبلیغات
بدون عنوان... - ...

بدون عنوان...

بخون و رد شو...

...


خدا جان

ب خودت میسپرم مشکلاتمو...

فقط..

حواست باشه بهم...

نذا کاره احمقانه ای بکنم :/


[ 19 خرداد 95 ] [ 23:57 ] [ فاطمه ] [ cm() ]