تبلیغات
بدون عنوان... - بارون

بدون عنوان...

بخون و رد شو...

باروناصن گفتن منو سبک نمیکنه...


من از بهتم چیزی نمیگم...اونقدر که بغض شه...اشک شه...ببارم...تا سبک شم ازش...
[ 19 خرداد 95 ] [ 22:02 ] [ فاطمه ] [ cm() ]