تبلیغات
بدون عنوان... - حال من

بدون عنوان...

بخون و رد شو...

حال من

بگم ناراحت نیستم دروغ گفتم...

بگم اشک نریختم دروغ گفتم...
 
بگم پشیمون نیستمم دروغ گفتم...

بگم دوسش نداشتمم دروغ گفتم...

بگم ی بار دیگه کسی مث اون واسم میشه ام دروغ گفتم...

بگم فراموشش میکنمم دروغ گفتم...

میگم فقط:

خدا حواست بهم هست؟

هست یانیست؟[ 17 خرداد 95 ] [ 16:29 ] [ فاطمه ] [ cm() ]