تبلیغات
بدون عنوان... - بی عنوان

بدون عنوان...

بخون و رد شو...

بی عنوان


اینکه شاید نتم تمو شه...

حالا شایدم تمو نشه ها...

اینکه دعا-دعا-دعا-دعا...

اینکه ماه رمضون-دعا-ماه رمضون-دعا-ماه رمضون-دعا

و انکه بازم دعا-ماه رمضون-زنده بمونیم-تلف نشیم-

اینکه امروز:

چادر=خط قرمز

اینکه اجازه داد بهم سخت نگیره!

اینکه اجازه داد موهام بیرون بود ضدحال نزنه مث داداشیم

من نمیدونم ربطش چی بود ولی:

کفش اسپرت=×

[ 14 خرداد 95 ] [ 20:21 ] [ فاطمه ] [ cm() ]