تبلیغات
بدون عنوان... - تصمیم فاطمه :/

بدون عنوان...

بخون و رد شو...

تصمیم فاطمه :/


دو دلم بدجور...

باید تصمیم بگیرم...

باید انتخاب کنم....

اگه اینجوری بگذره وهمینجوری بلاتکلیف بمونم از درسامم میفتم...

ادم ی جاهایی باید ریسک کنه...مگه نه؟هوم؟

نیدونم...

چقدآخه من همه چیو نیدونم...

هووف...
[ 12 خرداد 95 ] [ 18:28 ] [ فاطمه ] [ نصیحت نه :|() ]